O Media Luni i suradnicima

Media Luna je udruga koja se bavi promicanjem umjetnosti, kulture i sporta u odgoju i obrazovanju. Edukacije u području umjetnosti za Media Lunu osmišljava i vodi niz stručnjaka iz ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja koji  su svoj profesionalni put posvetili istraživanjima u umjetničkom području. Svim članovima tima je cilj osnažiti utjecaj umjetnosti na obrazovanje i doprinijeti kvalitetnijem odrastanju djece.

Lidija Redžepović

Ravnateljica Dječjeg vrtića "Trešnjevka", prof.pedagogije i sociologije, osnivačica i voditeljica Stručno-razvojnog centra za poticanje cjelovitog razvoja djeteta kroz područje likovnosti. Kroz pedagoško vođenje posvećena je poticanju stručnog i osobnog razvoja svih djelatnika, a kroz suradnju sa visokoškolskim ustanovama pruža podršku kvalitetnom obrazovanju stručnjaka u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja.

Ivan Živanović

Diplomirao je muzikologiju na Muzičkoj akademiji u Zagrebu. Koautor baze podataka Quercus. Zajedno s Elenom Ostleitner utemeljio je Projekt Dora Pejačević kojemu je svrha promicanje skladateljičina opusa u svijetu. U znanstvenom području bavi se muzikološkim djelovanjem Marijana Grgića i ostavštinom Božidara Kunca. Objavljuje članke u dnevnom tisku i časopisima, autor je radijskih emisija o suvremenim hrvatskim skladateljima.

Marija Cestarić

diplomirala je 2017. godine muzikologiju na MA u Zagrebu te kroatistiku na FFZG-u u Zagrebu. Studentica je Poslijediplomskoga studija Jezični, književni i kulturni kontekst ranog i primarnog odgoja i obrazovanja na Učiteljskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Povremeno piše glazbene kritike za časopise "Cantus" i "Jutarnji list". U slobodno vrijeme pjeva u Akademskome zboru "Ivan Goran Kovačić".

Dragica Vinožganić Rodbinić

Radeći u vrtiću i otkrivajući kreativne segmente koji pružaju likovnost ,duhovnost , lutkarstvo i literarna riječ izgrađuje svoj osobni i profesionalni život potpomognut brojnim edukacijama.U toj zajedničkoj sinergiji traži nove izazove i inventivnost u svim vidovima umjetničkog izražavanja u radu s djecom .

Marina Kunovec

U svome radu radu profesionalno se usavršavala u području likovnosti, kreativnosti, stvaralaštva i darovitosti. Koautor je web stranice Artpower-kreativno stvaralački atelje na kojoj dijeli vlastite ideje i pristupe u radu s djecom predškolske dobi.Kako bi se još više povezala sa djecom, i pružala podršku njihovom cjelovitom razvoju, upisuje neformalni studij Pripovijedanja, koji trenutačno pohađa.

Borka Batinić Puškarić

Područje likovnosti u predškolskom odgoju, u mome radu, postalo je područje istraživanja i propitivanja mogućnosti i načina primjene, a sve sa ciljem poticanja cjelovitog razvoja djeteta.

Tina Krpan

Tijekom studiranja i rada orijentira se na likovnost kao područje pojačanog interesa. U vrtiću Izvor vodi skupinu sa redovotim desetosatnim programom obogaćenim dramsko scenskim sadržajima te prožima svoj rad svim oblicima umjetničkog izražavanja.

Nada Gudek

  Radim niz godina kao voditeljica posebnog programa likovne kulture s djecom rane i predškolske dobi, a od 2017. suradnica sam u stručno razvojnom centru DV Trešnjevka za poticanje cjelovitog razvoja djece kroz područje likovnosti. Dugogodišnji rad u području likovnosti s djecom ranog i predškolskog uzrasta i suradnja s Učiteljskim fakultetom u ulozi predavača (voditelja) vježbi Metodike likovne kulture, rezultirao je otvaranjem većeg broja javnih izložbi dječjeg likovnog stvaralaštva i autorstva dviju slikovnica.

Slavica Laco

Djeci je posvetila 41 godinu radnoga saža a sada u mirovini želi svoje iskustvo podijeliti sa kolegicama i kolegama iz struke,  potaknuti ih na razmišljanje i suradnju.

U svom je bogatom opusu velik naglasak stavila na izučavanje hrvatske kulturne baštine i upoznavanje djece s tradicionalnim umjetničkim umjetničkim obrtima i vještinama.

Mirjana Bakotić

Tijekom mog 40 godišnjeg rada s odgajateljima, stručnim suradnicima i djecom sudjelovala sam u mnogim projektima koji su se bavili pedagogijom umjetnosti. Radeći s djecom i odgajateljima propitujemo se i pronalazimo puteve i načine kako u kontekstu dječjeg likovnog stvaralaštva mozemo poticati cjelovit razvoj djeteta, ali i djetetovu spontanu i prirodnu ljubav prema "jeziku umjetnosti". Predmet mog interesa je i područje darovitosti kod djece rane i predškolske dobi.

Anita Tolić

Odgojiteljica po struci, stručno se usavršavala na KBF-u za odgojiteljicu u vjeri, sudjelovala je u projektu slikovnice Brojkozemska te završila edukaciju u Stručno razvojnom centru za poticanje cjelovitoga razvoja djece kroz područje likovnosti, u sklopu koje je sukreirala stranicu Arttable. Na 1. Umjetničko znanstvenoj konferenciji predstavljen je istraživački rad u obliku video-eseja Umjetnost koju osjećamo te je objavljen kratki znanstveni članak u zborniku radova.

Nikolina Fišer Sedinić

Odgojiteljica mentorica radi u Dječjem vrtiću Špansko, u kraćem glazbeno-folklornom programu 'Tamburica'. Redovito mentorira studentima Učiteljskog fakulteta Zagreb iz kolegija 'Istraživanje dječjeg glazbenog stvaralaštva'. Članica je Tima 'Stručno-razvojnog centra za poticanje dječjeg glazbenog stvaralaštva' Dječjeg vrtića Špansko. Poticanjem i obogaćivanjem glazbenog doživljaja elementima tradicijskog stvaralaštva, cilj joj je dati/vratiti djeci dječje, odnosno utvrditi koji glazbeni elementi, sadržaji i aktivnosti dječjeg tradicijskog stvaralaštva su prihvatljivi i zanimljivi djeci te kako ih povezati i s ostalim sadržajima u vrtićkom kontekstu. 

Helena Burić

Pedagoginja je u Dječjem vrtiću 'Špansko'. Od 2003. godine djeluje kao edukatorica Pučkog otvorenog učilišta 'Korak po korak' i članica uredništva časopisa 'Dijete, vrtić, obitelj', čija je glavna urednica bila punih 13 godina. Rad u području istraživanja dječjeg likovnog stvaralaštva, unapređenja kvalitete rada odgajatelja i mentoriranje dio je njezine profesionalne znatiželje i interesa. Autorica je brojnih radova u stručnim časopisima i zbornicama te urednica nekih Korakovskih knjiga i dijelova poglavlja. Voditeljica je vježbi kolegija 'Istraživanje dječjeg likovnog stvaralaštva'.

Helena Gašpar

Radi u DV Špansko u obogaćenom programu koji spaja umjetnost i rano učenje talijanskog jezika Arte e bambini. U svom radu polazi od uvjerenja da je potreba za izražavanjem i stvaranjem imanentna djetetu predškolske dobi. Zainteresirana je za istraživanje u području suvremene te konceptualne umjetnosti i načine njihovog uvođenja i provođenja u jasličkom i vrtićkom kontekstu. Od 2006. djeluje kao edukatorica u POU Korak po korak. Od 2016. članica je uredništva časopisa Dijete, vrtić, obitelj u kojem je objavila nekoliko stručnih članaka.

Mihaela Furko

Odgojiteljica-mentor u Dječjem vrtiću " Špansko". Redovito mentorira studentima Učiteljskog fakulteta Zagreb na kolegijima "Istraživanje dječjeg likovnog i glazbenog stvaralaštva". Članica je Tima " Stručno-razvojnog centra za poticanje dječjeg glazbenog stvaralaštva" u Dječjem vrtiću " Špansko". U radu s djecom razvija i potiče cjeloviti dječji razvoj kroz područja osobnog interesa u likovnom i glazbenom stvaralaštvu.

Dinka Žuvela

Pedagoginja u dječjem vrtiću Izvor. Tijekom dosadašnjeg profesionalnog djelovanja nastojala sam poticati uvođenje kvalitetnih promjena u praksu te osnaživati profesionalni razvoj svih djelatnika. Važno nam je razvijati umjetnički kurikulum ustanove i njegovati kreativni razvoj svakog djeteta. U radu se zalažemo za promicanje slobode umjetničkog izražavanja, osobito u skupinama obogaćene likovnim i dramsko-scenskim sadržajima.

Krešimir Plantak Večerin

mag. praesc. educ., odgojitelj savjetnik, zaposlen u Dječjem vrtiću "Varaždin", objekt Kućan.Diplomirao je na Fakultetu organizacije i informatike u Varaždinu i na Učiteljskoj akademiji u Zagrebu, gdje je stekao zvanje magistra ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. U radu s djecom posebnu pažnju posvećuje izgradnji partnerskih odnosa s roditeljima, jačajnu psihološke otpornosti djece (RESCUR) te njegovanju tradicijske kulture kroz sve aspekte umjetničkog izričaja (likovnost, glazba, ples i sl.).

Sandra Peurača

Odgojiteljica sam u Dv Medveščak,u integriranom engleskom programu. Umjetnost je za mene inspiracija, svakodnevna situacija,misao i ljubav. Vjerujem da je prekrasno u radu pronalaziti načine kako potaknuti slobodu umjetničkog izražavanja kroz glazbu, pokret i likovnost.

Zlatka Rašperić

odgajatelj s uskoro dva desetljeća iskustva u radu s predškolskom djecom, zaposlena u DV 'Medveščak'; cjeloživotno - privatno i profesionalno, teoretski i praktično - intrinzično motivirana ljubavlju prema prirodi i umjetnosti; najvatrenija 'navijačica' i 'čuvarica' vlastitog unutarnjeg djeteta. Vrijednosti koje podržavam trudim se prenijeti kako na djecu u dječjem vrtiću tako i na njihove roditelje, kolegice i sve one koji žele vjerovati u čuda ... jer onome tko vjeruje u čuda, čuda se i događaju.

Maja Proštenik Vujičić

U svom profesionalnom životu volim istraživati, improvizirati, kombinirati, primjenjivati nove i neobične pristupe praksi. Sva područja dječjeg interesa za mene su jednako važna i zanimljiva, isto kao i i utjecaj okruženja na ponašanje i kreativnost djece. Nastojim što više povezivati istraživačke aktivnosti sa likovnošću i stvaralaštvom te pokazati da se umjetnost može manifestirati u gotovo svim aspektima dječjeg djelovanja.

Željka Kovačević Kruljac

U svom profesionalnom razvoju i odgojno-obrazivnom radu s djecom
uvijek nastojim pomicati granice vještina, stvaralaštva, kreativnosti, znatiželje i znanja. Zahvaljujući raznim edukacijama, uronila sam u svijet likovnosti koja pruža cjeloviti razvoj djece i otvara puno mogućnosti istraživanja novih i kreativnih strategija u svim sferama odgojno-obrazovnig rada što za mene predstavlja veliki izazov.

Anita Goršeta

Odgajatelj u dječjem vrtiću Izvor i student poslijediplomskog interdisciplinarnog specijalističkog studija Prava djece. Nastojim u rad s djecom implementirati aktivnosti usmjerene na različite oblike izražavanja, te koristeći različite integrirane strategije unaprijediti aktivno učenje djece. Isto tako prepoznati i uvažiti spontane istraživačke i umjetničke inicijative djeteta te njihove potencijale.

Snježana Turković

Završila sam Učiteljski studij u Rijeci 2010. godine, smjer predškolski odgoj. Kao odgojiteljica zaposlena sam u DV Pahuljica Rab. 2017. godine sam stekla zvanje odgojitelj mentor. Voditelj sam Zajednice učenja. Bavim se tradicijskom baštinom, te je implementiram u svoj odgojno-obrazovni rad. Autorica sam dviju slikovnica za djecu Rapske vile i Priča o zelenom otoku, sukladno tome i autorica sam mnogih predstava za djecu.Aktivno sudjelujem u društveno kulturnom životu otoka Raba. Bavim se pjevanjem, te njegujem tradicijsku glazbu sakralnog i svjetovnog karaktera.

Marija Violić

Marija Violić, bachelor predškolskog odgoja, odgojiteljica zaposlena u DV Pčelica Mokošica, PO " Leptirić" Trsteno. Radi u obogaćenom programu folklorne skupine. Jako voli glazbu i ples, te njegovanje tradicije, kako svog kraja tako i šire. Permanentno se usavršava, posebno na temu folklora. Uspješno surađuje sa Kud -om Marko Marojica i sa FA Linđo, u sklopu Linđovog blaga.                              

Katarina Bošković

Katarina Bošković, radi kao odgojiteljica predškolske djece u DV Pčelica Mokošica, PO " Leptirić" Trsteno. Zaljubljenica u baštinu i tradiciju, radi u obogaćenom programu folklorne skupine. Stručno se usavršavala na temu folklora. Uspješno surađuje sa lokalnom i širom društvenom zajednicom. U svom dugogodišnjem radu, prikupila je značajnu zbirku tradicionalnih igara, pjesama, legendi i sl.

Brankica Blažević

Obrazovanjem stekla dva zvanja: odgojitelja predškolske djece i dipl. pedagoga. Radi kao pedagoginja katoličkih vrtića grada Zagreba.Viša je savjetnica za vjerski odgoj djece predškolske dobi pri Nacionalnom katehetskom uredu Hrvatske biskupske konferencije.Vanjski je suradnik, viši predavač na Učiteljskom fakultetu u Zagrebu.Suautorica je dva priručnika za odgojitelje, radnih listova, didaktičkih pomagala za vjerski odgoj i autorica mnogih slikovnica. Za svoj rad i postignuća godine 2000. dobila strukovnu nagradu "Ivan Filipović"..

Jasna Cvetković-Lay

Diplomirana je psihologinja, prva ECHA specijalistica u Hrvatskoj. Doktorirala je edukacijske znanosti na Međunarodnom doktorskom studiju na Pedagoškom fakultetu Univerziteta u Ljubljani. Područje specijalnosti su joj rana identifikacija i kreiranje programa za darovite. Utemeljila je Centar za poticanje darovitosti djeteta "Bistrić" gdje radi kao voditeljica programa i projekata te kao koordinatorica Stručno razvojnog centra za darovitu djecu u DV Iskrica u Zagrebu. Kontinuirano vodi stručne edukacije za odgojitelje i učitelje u području odgoja i obrazovanja darovite djece i učenika. Dobitnica je nagrade Marko Marulić Hrvatskog psihološkog društva za osobiti doprinos primijenjenoj psihologiji.