Riječi, priče, pripovjedanje

2022-04-01

Pozivamo Vas na stručno usavršavanje Riječi , priče , pripovijedanje koje će se održati u srijedu 30. ožujka 2022. od 17:00h, online preko Zooma.

Program:

17:00 - 17:45 Jelena Vignjević: Osnaživanje djece za jezično izražavanje

17:45 - 18:00 rasprava

18:00 - 18:45 Vladimira Velički: Pričanje priča - stvaranje priča

18:45 - 19:00 rasprava

19:00 - 19:45 Dijana Zorić: Storytelling - primjeri dobre prakse

19:45 - 20:00 rasprava

SAŽECI IZLAGANJA:

Jelena Vignjević: Osnaživanje djece za jezično izražavanje

Vještina govornoga sporazumijevanja važna je za djetetov razvoj i život uopće, a napose pak za njegov uspjeh u školskom učenju i druženju. Svako dijete od početka života tom vještinom ovladava, spontano, bez napora i bez poučavanja, jer je sposobnost jezičnog sporazumijevanja neodvojiv dio njegova ljudskoga biološkog nasljeđa. Ipak, da bi dijete tu sposobnost razvilo i da bi stasalo do vješta govornika, potrebne su mu raznovrsne prilike za iskustvo jezične i nejezične komunikacije s drugima iz okoline. Djetetovu okolinu stvaraju odrasli na način da mu osiguravaju okružje koje će biti poticajno za njegov skladan rast, pa i u jezičnom izražavanju, ili pak okružje koje će biti prepreka razvoju djetetovih mogućnosti. To je okružje, kakvo god ono bilo, sazdano od jezičnih i društvenih interakcija među dionicima te od materijalnih i obrazovnih okolnosti djetetova odrastanja. U ovome će izlaganju/radu stoga biti riječi o tome kako spomenuti čimbenici mogu oblikovati djetetovu jezično-komunikacijsku okolinu te će se istaknuti smjernice osnaživanja djece za jezično izražavanje.

Vladimira Velički: Pričanje priča - stvaranje priča

Pričanje stvara odnos. Priča, budući da je strukturirana, pridonosi stvaranju smisla i usvajanju vrijednosti. Cilj je ovoga izlaganja osvijestiti neophodnost transmisije kulture, odnosno kulturnog dobra u dječje vrtiće i škole, važnost pripovijedanja i kreativnog djelovanja u jeziku. Osim komunikacijske funkcije jezika, ako želimo da dijete kreativno djeluje u jeziku i bude sposobno za izražavanje, djetetu bi se morala pružiti mogućnost slušanja različitih kvaliteta govora, njihovo pounutrašnjenje i na temelju toga percepcija i stvaranje smisla. Takvo iskustvo dijete stječe slušanjem priča, bajki i poezije te jezičnim igrama u kojima u jednom aspektu smislenost može izraziti. Nakon toga može nekome ispričati priču, onu koju poznaje ili koju je izmislilo. Može je podijeliti s drugima, imenovati bezimene strepnje i neizgovorene radosti.

Dijana Zorić: Storytelling - primjeri dobre prakse

Storytelling je umijeće pripovijedanja na interaktivan, poticajan i empatičan način usklađen s dobi i interesima publike kojoj se u tom trenutku obraćamo. Cilj izlaganja je prezentirati vrijednosti koje djeci možemo prenijeti uz pomoć odabranih priča te kroz osmišljene načine njihove interpretacije. Izlaganje će se oslanjati na stručne primjere iz literature te osobne primjere iz prakse koje izlagačica aktivno koristi u svom bogatom i živopisnom iskustvu rada s djecom i mladima. Neke teme koje će obuhvatiti izlaganje su: kako na licu mjesta prilagoditi priču dječjoj publici, kako djecu potaknuti na interakciju i angažman tijekom pripovijedanja, kako od dječje publike dobiti kvalitetan feedback i kako na njega adekvatno reagirati. Publici će se također izložiti konkretni i kvalitetni savjeti kako biti još bolji storyteller, kako adekvatno odabrati priče te na što sve treba paziti tijekom interpretacije i općenito komunikacije s dječjom publikom.