PLES kao nezaobilazni segment Artfulnessa

2023-03-21

pozivamo vas na stručno usavršavanje " Ples kao nezaobilazni segment Artfulnessa " koje će se održati u srijedu 29. ožujka 2022. od 17:00h, online preko Zooma.

Program:

17:00 – 18:00

Vanja Šuško: Artfulness pristup plesu u dječjem vrtiću - primjeri iz prakse

Potreba za kretanjem, ritmom, pokretom, igrom te za vlastitim izražavanjem imanentna je svakom djetetu. Djeca najlakše uče kroz pokret te (sa)znanja koja steknu na taj način dugoročnije pamte. Ples i kreativni pokret donose mnoge benefite za dječji razvoj, pogotovo kada govorimo o senzomotoričkom razvoju djeteta koji je preduvjet za usvajanje i razvoj viših kognitivnih funkcija. Vestibularni i proprioceptivni sustav su najvažniji osjetilni sustavi za čovjeka, a stimuliraju se pokretom i kretanjem koji stvaraju osnovu za učenje, mišljenje i kreativnost te druge više mentalne funkcije. Budući su pokret i glazba bliski svakom djetetu, djeca zahvaljujući njima vrlo brzo uče i usvajaju znanja pritom se zabavljajući i uživajući u samom iskustvu pokreta.

Osoba koja je napravila veliki korak naprijed u plesnoj umjetnosti u Hrvatskoj zasigurno je Ana Maletić koja je provodila metodičku razradu učenja Rudolfa Labana i Dalcrozeove ritmike. U ovom izlaganju o Artfulness pristupu plesu u dječjem vrtiću govorit će se u kratkim crtama o teoretskim sastavnicama Labanove analize pokreta koja će biti prezentirana kroz primjere iz prakse odgojitelja, prilagođene djeci predškolske dobi.

18:00 – 19:00

Panel diskusija o stanju plesa u hrvtskim vrtićima i idejama za poboljšanje prakse:

Lidija Ferin Lanz, odgojitelj mentor, Dječji vrtić Potočnica, Zagreb

mr. sc. Andreja Silić, viši savjetnik, Agencija za odgoj i obrazovanje, Zagreb

Vanja Šuško, odgojitelj savjetnik, Dječji vrtić Maksimir/ Sunčana, Zagreb

Jasmina Zagrajski Vukelić, učitelj mentor ritmike i plesa, Škola suvremenog plesa Ane Maletić, Zagreb

Margaret H'Doubler: "Svako dijete ima pravo postići svijest i kontrolu svog tijela, na način da ga koristi kao sposobnost izražaja vlastitih reakcija na život."

Osobni rast svakog profesionalca te neprestano propitivanje, (samo)reflektiranje i diskusija s drugim stručnjacima srodnih profesija uvelike pridonose krajnjem cilju postizanja kvalitetne odgojno-obrazovne prakse s ciljem rasta i razvoja djeteta u kreativnu, samostalnu, samosvjesnu i sretnu osobu punu samopouzdanja. Ples i glazba gotovo su neodvojivi, a pružaju svakom pojedincu neograničene mogućnosti kreativnog izričaja te osjećaj osobnog zadovoljstva i ispunjenosti.

Koje su trenutne mogućnosti, potrebe djece i odgojitelja, odgojno-obrazovne dobrobiti, praksa vezano za ples i pokret u dječjem vrtiću?

Gdje se školuju plesači, a gdje i kako odgojitelji?

Što je s cjeloživotnim stručnim usavršavanjem i obrazovanjem odgojitelja u području plesne umjetnosti?

Zajednička inicijativa praktičara i teoretičara ujedinila je i povezala tri institucije (Agenciju za odgoj i obrazovanje, Školu suvremenog plesa Ane Maletić i predškolske ustanove) te je tako stvorena mreža profesionalaca povezanih u zajednicu koja uči i izmjenjuje iskustva u obliku niza povezanih stručnih skupova tijekom dvije pedagoške godine. Sudionici su razmjenjivali iskustva, stjecali nova (sa)znanja u području posebnog interesa koji uključuje pokret i ples te na kraju dali prikaz zajedničkih ostvarenja dobivenih kombinacijom improvizacije, pronalaženja zajedničkih rješenja / zajedničkog dogovaranja pri odabiru materijala i oblikovanja, uz nezaobilaznu stalnu refleksiju. Stečena znanja poslužila su im kao poticaj za osobni profesionalni rast i razvoj te su bili pozvani na njihovu diseminaciju u svojim ustanovama. Prikazani oblik umrežavanja ustanova bilo bi poželjno provoditi kontinuirano te proširiti na druge ustanove na području Republike Hrvatske i šire.

Kako dalje?

Pokret treba doživjeti, stvoriti ga kao vlastito iskustvo, a ne ga (samo) oponašati. Nakon više od 40 godina rada sa predškolskim uzrastom te nastavničke prakse u Školi suvremenog plesa Ane Maletić mogu utvrditi da kroz ples (kao oblik umjetničke prakse) djeca asimiliraju ogromna iskustva koja će ih usmjeriti u stvaranju cjelovite osobnosti.

Pokret i ples su psihofizičko iskustvo koje izravno formira tjelesna (motorička), estetska, psihosocijalna te kognitivna iskustva. Stvara iskustva i prostor za osobni razvoj i rast.

Ideje za poboljšanje praske u vrtičkim ustanovama:

  1. Uključivanje kreativnog plesnoritmičkog odgoja kao ravnopravnog umjetničkog područja/odgoja u svakodnevne aktivnosti sve djece
  2. Provođenje plesnoritmičkih aktivnosti prepustiti isključivo educiranom kadru te osigurati mentorsku superviziju i suradnju sa odgojiteljima u primarnom programu
  3. Osigurati vrijeme i prostor za navedene aktivnosti


19:00 – 19:30

Antonija Balić: Performance - umjetnička forma koja objedinjuje ples, pokret, glazbu i likovnost

Usmjerenost na proces i interdisciplinarnost čine performance iznimno kompatibilnim s suvremenim pristupom predškolskih kurikuluma te poziva na širu primjenu u odgojno – obrazovnomprocesu. Zanimljivo je da se konceptualna umjetnost razvila u kasnim pedesetim godinama prošloga stoljeća kao svojevrsna reakcija i bunt protiv sveprisutnog apstraktnog ekspresionizma koji je u fokusu držao izražavanje emocija bez ikakve socijalne ili političke angažiranosti. Umjetnici performancea, koji je jedan odoblika konceptualne umjetnosti u prvom redu izražavaju stav i postavljaju pitanja te nastoje potaknuti reakciju publike a djeca su vrlo zahvalna publika koja bez ograda i tijelom i verbalno sudjeluju u performanceu, nadograđuju ga i daju mu novi smjer. Od svih performativnih oblika najprimjereniji za istraživanje s djecom je vjerojatno Body art u kojem tijelo izvođača postaje alat te služi kao medij za izražavanje emocija. Jednako tako moguće je s djecom raditi i na izražavanju stavova i ideja bez dodatne materijalizaciju u obliku likovnog djela. Djecu putem performacea potičemo da istražuju prostor, svoje tijelo u prostoru, da eksperimentiraju s ritualima, da uvuku svoje prijatelje u proces. Obzirom da performativni čin traži potpunu slobodu u izvedbi on zahtjeva kreativno promišljanje koje donosi nepredvidive ishode.

Karakteristika performance da sadrži u sebi elemente plesne, likovne, glazbene i dramske umjetnosti (pokret, glazba, govor, gluma, scenografija, kostimi) čini ga pogodnim za istraživanje interdisciplinarnosti i srodnih pojmova. Prilika je to da odgojitelji prošire područje istraživanja likovnosti te da kod djece osvijeste mogućnost umjetničkog djelovanja bez konačnog opipiljivog produkta. Video snimke i fotografije ostaju kao svjedočanstvo o onome što se zbivalo, slijedi procesdokumentiranja koji je toliko prisutan i razvijen u predškolskim ustanovama.

Važno je naglasiti da primjena performancea ili drugih oblika konceptualnih umjetnosti u likovnim aktivnostima ne teži kritiziranju tradicionalnih likovnih postupaka već dapače djeci omogućava uvid u bogatstvo umjetničkog djelovanja.

19 30 – 20 00

Rasprava


Prijave na linku https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScSvbSt1FvoDsPH_oNtyWVAlupCtRMKaygOXIScOygQg8ahOg/viewform</p>