Land art u dječjem vrtiću

2021-10-11

pozivamo vas na stručno usavršavanje Land art u dječjem vrtiću koje će seodržati u srijedu 26. svibnja 2021. od 17:00h online preko Zooma.

Program:

17:00 - 17:30

Borka Batinić Puškarić: Land art u vrtiću

17:30 - 17:45 rasprava

17:45 - 18:15

Sandra Peurača: Land art umjetnici kao inspiracija

18:15 - 18:30 rasprava

Pauza 18:30 - 18:45

18:45 - 19:15

Marina Kunovec: Prirodni i reciklirani materijali u dječjoj stvaralačkoj igri

19:15 - 19:30 rasprava

19:30 - 20:00

Zlatka Rašperić: Land&Art Saved My Life

20:00 - 20:15 rasprava

SAŽECI IZLAGANJA:

Borka Batinić Puškarić: Land art u vrtiću

Land art u vrtiću koristi ideje umjetničkog smjera land art kako bi se organizirale aktivnosti za djecu predškolske dobi koristeći elemente prirode na ekološki prihvatljiv način. Posebna privlačnost takvih aktivnosti ogleda su u dječjem interesu, zanimanju i motiviranosti. Materijali mogu biti raznovrsni, od uobičajenih prirodnina kao što su: češeri, žirevi, panjevi, kore drveća, lišće, grančice... do onih rjeđe korištenih primjerice vode, kamenja, svjetlosti, leda... Umjetnici koji se bave land artom mogu nam biti inspiracija i putokaz, ali i izvor novih znanja koja možemo primjenjivati u radu. Ideja land arta vezana je uz proces što je osnovna nit vodilja odgojitelju kod pripreme aktivnosti za djecu. Raznovrsnost materijala ovisi o okruženju u kojem se djeca nalaze, ali i o ideji odgojitelja kako obogatiti odgojno-obrazovni proces. Ponekad smo skloni prirodu unositi u sobe gdje djeca borave, što ima svoje uporište u planiranju odgojno-obrazovnog procesa pa tako i u namjeri provođenja nekih land art aktivnosti. Ovakve vrste aktivnosti pokazuju utjecaj na višestruki razvoj kompetencija - od komunikacije na materinskome jeziku, do socijalnih kompetencija te kompetencija vezanih uz inicijativnost i poduzetnost, ali i kulturnu svijest i izražavanje. Ideja je - organizirati što više land art aktivnosti za djecu te tako stvoriti uvjete za istraživanje, kreiranje, kombiniranje, timski pristup, zajedništvo, zadovoljstvo učinjenim.

Sandra Peurača: Land art umjetnici kao inspiracija

Prezentacija je rezultat likovnih istraživačko-stvaralačkih aktivnosti potaknutih temom diplomskog rada iz kolegija "Istraživanje dječjeg likovnog stvaralaštva" na temu Land art umjetnici.

Teorijski dio prikazuje razvoj land arta kao priznate autonomne umjetničke kategorije od njenog nastanka do danas. Land art se počeo razvijati u Americi šezdesetih i sedamdesetih godina prošlog stoljeća. Kao pioniri pokreta navode se Walter De Maria i Alan Sonfist čija je ideja bila korištenje umjetničkih intervencija aktiviranjem napuštenih ili neiskorištenih urbanih prostora.

Praktični dio prikazuje primjere iz prakse - kako u odgojno-obrazovnoj skupini početi promišljati na koji način ponuditi djeci drugačije načine istraživanja i stvaranja u novim umjetničkim procesima koristeći unutarnji i vanjski prostor te tako šireći granice svoje kreativnosti i novih spoznaja.

Marina Kunovec: Prirodni i reciklirani materijali u dječjoj stvaralačkoj igri

Organiziranje prostorno-materijalnog okruženja u vrtiću od ključne je važnosti za poticanje cjelovitog razvoja djece. Uloga je odgojitelja stvoriti okruženje koje djeci omogućuje istraživanje i neposredno iskustvo raznovrsnih resursa i materijala. Raznovrsnost ponuđenih materijala te stalna dostupnost tih materijala utjecat će na razvoj stvaralaštva, mašte i kreativnih potencijala svakog pojedinog djeteta. Ovisno o dobi i individualnim potencijalima djeca će upoznavati materijale, a dugoročnim manipuliranjem i isprobavanjem proširivati svoja znanja i mogućnosti kombiniranja pojedinih materijala.

Prirodne i reciklirane materijale možemo nazvati i "otvorenim" materijalima. Djeca vole ovakve materijale zbog mogućnosti koje im pružaju kad nemaju dodatne upute niti način na koji funkcioniraju.

Ovakve vrste materijala djeci daju slobodu izbora, stvaranja te pozitivno utječu na razvoj dječjeg samopouzdanja. Djeca manipuliranjem, stvaranjem i slaganjem na razne načine imaju mogućnost planiranja, istraživanja, rješavanja problema, a sve to u suradnji s drugima. Ovakva igra djeci pruža mogućnost da postanu inovatori, istraživači, umjetnici.

Važnost implementiranja ovakve vrste materijala u svakodnevni rad s djecom vidljiva je u različitim odgojno-obrazovnim pristupima. Kroz kratak pregled pristupa u odnosu na "otvorene" materijale i primjerima iz prakse nastojat ću ukazati na pozitivne utjecaje ovakvog pristupa radu te važnost raznovrsnih i otvorenih materijala u poticanju cjelovitog razvoja djeteta, a osobito stvaralaštva i kreativnosti.

Zlatka Rašperić: Land&Art Saved My Life

Kakva je povezanost između land arta, fotografija, trećeg oka, našeg unutarnjeg djeteta i djece koju odgajamo pokušavajući stvoriti bolji svijet za djecu i bolju djecu za svijet?

Kako u ovom "novo normalno" svijetu, uz tempo življenja koji nam ne ostavlja puno vremena za sebe, restrikcije na svim nivoima, gradove nakrcane asfaltom, betonom i ostalim neprirodnim materijalima koji "ubijaju" prirodu, djecu kojoj se već u kolicima u ruke stavljaju mobiteli... razviti ljubav prema prirodi i umjetnosti? Kako biti prisutan u trenutku i uživati u njemu? Kako pronaći red i mir u kaosu? Kako pronaći ljepotu u džungli na asfaltu u kojoj živimo?

Ova interaktivna prezentacija (pripremite olovku i papir te uključite oči, uši i maštu) odgovorit će vam na postavljena pitanja tako da sami sebi postavite nova, pronađete ili probudite svoje vlastito unutarnje dijete, umjetnika u sebi, treće oko... jer s oba oka samo gledamo svijet, ali s trećim ga shvaćamo. Ukratko, ljubav prema prirodi i svijetu oko sebe... i otputujete, svakodnevno barem na kratko... u petu dimenziju. Ljubav. Jer bez nje je sve bezveze.