Integrirani umjetnički kurikulum

2021-10-11

pozivamo Vas na stručno usavršavanje Integrirani umjetnički kurikulum koje će seodržati u srijedu 31. ožujka 2021. od 17:00h, online preko Zooma.

Program:

17:00 - 17:45 ARTPOWER - Borka Batinić Puškarić i Marina Kunovec: Integrirani umjetnički kurikulum u praksi

17:45 - 18:00 rasprava

18:00 - 18:45 Morana Varović Čekolj: Likovno oblikovanje priče

18:45 - 19:00 rasprava

19:00 - 19:45 Antonija Balić Šimrak: Inspirirano plesom - cjeloviti pristup umjetničkim aktivnostima

19:45 - 20:00 rasprava

SAŽECI IZLAGANJA:

ARTPOWER - Borka Batinić Puškarić i Marina Kunovec: Integrirani umjetnički kurikulum u praksi

Nacionalni okvirni kurikulum ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja je polazište za kreiranje kurikuluma svakog vrtića koji se ogleda u materijalnom, fizičkom i socijalnom kontekstu. Suvremenim shvaćanjem djeteta, vrtić postaje mjesto cjelovitog razvoja djeteta, istraživanja, aktivnog učenja, stvaranja, izražavanja, te suradnje, tolerancije i suodlučivanja.

Likovnost kao metodičko područje u sebi skriva mnoštvo mogućnosti primjene i integracije u odgojno obrazovni proces. Likovnost je područje koje ne zahtijeva pravila, već osjećaj odgojitelja da stvori atmosferu u kojoj će dijete slobodno izabrati, sudjelovati, stvarati, kreirati... Likovnim jezikom djeca će izraziti svoje doživljaje, misli i ideje, svoje poimanje svijeta oko sebe.

Primjerima iz prakse ilustrirat ćemo: kako istražiti likovne tehnike, kako povezati STEM i likovnost, kako prepoznati likovni jezik u igrama građenja, kako primijenjena umjetnost potiče izražavanje jezikom umjetnosti, kako obogatiti rad imenom i/ili djelom likovnog umjetnika, te kako ovakvim pristupom poticati cjeloviti razvoj djeteta. Djeca u takvim procesima, kroz igru i istraživanje "ulaze" u nove dimenzije učenja. U našoj priči nećete pronaći gotove recepte, već samo osnovne sastojke potrebne za vaše (individualano) putovanje kroz svijet kreativnosti i likovnosti.

"Bogatstvo i originalnost dječje mašte uvjetovani su slobodnim, spontanim i osmišljenim vođenjem u likovnom izražavanju svega što čini okolinu i život djece. Tada ona imaju od čega tkati svoje vizije i ideje."

D. Belamarić "Dijete i oblik"

Morana Varović Čekolj: Likovno oblikovanje priče

Likovnim oblikovanjem kojem je motiv tekst razvija se pismenost za likovne elemente koji se komponiraju u cjelinu, a doživljajni su odraz tekstualne kompozicije. Na taj se način obogaćuje imaginacijski sadržaj kojim se raznovrsnost likovnih elemenata ostvaruje kao literarno-vizualni doživljaj.

Antonija Balić Šimrak: Inspirirano plesom - cjelovit pristup umjetničkim aktivnostima

Izlaganje donosi prikaz mogućnosti integriranja plesa, glazbe i likovnosti u originalne umjetničke aktivnosti u dječjem vrtiću koje imaju karakteristike performansa, a temelje se na bogatom i raznovrsnom procesu. Zahvaljujući zajedništvu, bogatom materijalnom okruženju i postignutoj stvaralačkoj atmosferi nastaje atraktivno likovno djelo koje pridonosi poticanju kreativnosti djece rane i predškolske dobi no ujedno i odgajateljima pokazuje raznovrsne mogućnosti promišljanja pristupa integraciji umjetničkog područja. Umjetnost obogaćuje svijet djece i odraslih, a razumijevanje slobode umjetničkog izričaja sasvim sigurno donosi kvalitetu odgojno obrazovnom procesu te rast svim sudionicima procesa.


Prijave za stručno usavršavanje moguće su putem obrasca https://bit.do/skup-ozujak, najkasnije do 31. 3. 2021.

Kotizacija iznosi 200,00 kuna. Uplaćuje se na poslovni račun najkasnije do 31. 3. 2021.

Podaci za uplatu:

MEDIA LUNA - Udruga za promicanje kulture, obrazovanja i sporta

Pavla Radića 44, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska

OIB: 64085753475

IBAN: HR4724020061100863531

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D., 51000 Rijeka, Jadranski trg 3a, Republika Hrvatska

U opisu plaćanja molimo vas navedite Vaše ime i prezime.

Ako trebate R1 i/ili e-račun, svakako to naznačite prilikom prijave.

Ako u računu trebate referencu na narudžbenicu, pošaljite nam, molimo Vas, narudžbenicu odmah prilikom prijave.

Kontakt: medialunaart@gmail.com

MEDIA LUNA će svim sudionicima izdati potvrdu o stručnom usavršavanju.