„ Identifikacija, razumijevanje i podrška u razvoju kreativno-produktivne darovite djece“

2021-11-28

Pozivamo vas na stručno usavršavanje " Identifikacija, razumijevanje i podrška u razvoju kreativno-produktivne darovite djece" koje će se održati u:online preko Zooma 15. prosinca 2021. srijeda od 17 - 20 sati

Program:

Renata Grdić: Stvaranje preduvjeta za kreiranje Programa Stručno razvojnog centra za edukaciju odgojno-obrazovnih djelatnika u poticanju područno-specifičnih darovitosti djece predškolske dobi

Mirjana Bakotić: Razvojno poticajno okruženje u provedbi cjelovitog projekta rada s darovitom djecom rane i predškolske dobi

Jasna Cvetković Lay: Značaj rane identifikacije kreativno-produktivne darovitosti - teorijske spoznaje i empirijski pokazatelji

Matej Meštrović: Razvoj glazbenog talenta - osobna iskustva

SAŽECI IZLAGANJA:

Renata Grdić: Stvaranje preduvjeta za kreiranje Programa Stručno razvojnog centra za edukaciju odgojno-obrazovnih djelatnika u poticanju područno-specifičnih darovitosti djece predškolske dobi

Cilj je izlaganja staviti naglasak na preduvjete koji su prethodili stvaranju i kreiranju Programa Stručno-razvojnog centra za edukaciju odgojno-obrazovnih djelatnika za rad na području darovitosti/kreativnosti u djeteta predškolske dobi:

  • dugogodišnji rad stručnog suradnika DV Iskrica dr. Jasne Cvetković Lay s darovitom djecom (prijenos znanja i praktičnih iskustva koja je dijelila s odgojiteljima vrtića)
  • dugogodišnji rad odgojitelja pojedinaca na razvoju vlastitih interesa i talenata iz kojih su nastali naši verificirani posebni programi
  • materijalni i nematerijalni poticaji kojima je obogaćen život djeteta u posebnim programima i ubrzan proces identifikacije pojedine darovitosti u djeteta

Navedeni slijed doveo je do promišljanja i timske izrade smjernica rada s ovom djecom. Do oblikovanja suradnje s njihovim roditeljima kao i pokušaja povezivanja sa sljedećom razinom obrazovanja (OŠ).

Program Centra prikazuje sve spomenute etape, izlaganja odgojitelja i stručnih suradnika Vrtića o primjerima darovite djece u našim programima, iskustva roditelja ove djece, stručnjake visokih nacionalnih i međunarodnih institucija koji rade na području darovitosti kao i osobne priče iznimnih darovitih osoba koje su svoju darovitost realizirale u vlastitom životu.

Mirjana Bakotić: Razvojno poticajno okruženje u provedbi cjelovitog projekta rada s darovitom djecom rane i predškolske dobi

U ranoj dobi djeca iskazuju uglavnom potencijalnu darovitost koja se još ne očituje u potpunosti kao zrela, produktivna darovitost. Stoga je iznimno važno u ranom djetinjstvu svoj djeci, pa tako i darovitoj, osigurati što stimulativnije okruženje. Darovitu djecu možemo uočiti u odnosu na njihove vršnjake jer oni mnoge stvari rade brže, uspješnije i drukčije od svojih vršnjaka. Sukladno njihovim specifičnim osobinama darovita djeca ranog i predškolskog odgoja imaju posebne potrebe i to:

  • za kontaktiranjem s vršnjacima prema kronološkoj dobi,
  • za kontaktiranjem s vršnjacima prema intelektualnoj dobi,
  • za neovisnošću u učenju,
  • za izazovima sve do točke moguće pogreške,
  • za širokim programima kojima se potiče cjelokupni razvoj djeteta.

Osnovna su načela u radu s djecom naglašena individualizacija i zadovoljavanje specifičnih potreba kroz različite vrste programa i aktivnosti koje kod djece potiču aktivno učenje, kreativno mišljenje i više razine misaonih procesa.

Jasna Cvetković Lay: Značaj rane identifikacije kreativno-produktivne darovitosti - teorijske spoznaje i empirijski pokazatelji

Predavanje se fokusira na relativno nov koncept u znanosti - kreativno produktivnu darovitost (KPD) u predškolskoj dobi i procjenjivačke sposobnosti odgojitelja. Metodološka ograničenja, kao što su kompleksnost i razvojna priroda darovitosti i kreativnosti, razvojni stupnjevi kreativnosti kroz djetinjstvo i adolescenciju te uloga kontekstualnih faktora u tom razvoju rezultiraju nedostatkom znanstvenih istraživanja KPD koji se povezuje s alternativnim metodama identifikacije i pristupom procjeni kreativnosti preko produkta. Ovo empirijsko istraživanje pokazuje da su uradak i strastveni interesi djeteta odgojitelju najznačajniji pokazatelji u ranoj identifikaciji darovitosti, što je rezultiralo daljnjim istraživanjem utjecaja osobnih i profesionalnih karakteristika na njihove procjenjivačke sposobnosti. U završnom dijelu predavanja iznose se neki značajniji pokazatelji dobiveni istraživanjem ako što su sličnosti i razlike u procjeni važnosti pojedinih faktora važnih za nastanak takvog uratka (faktor specifičnih sposobnosti, kreativnosti, osobina ličnosti, i motivacije te općih intelektualnih sposobnosti) između odgojitelja i ekspertne skupine. U zaključku se problematizira pad kreativno-produktivne darovitosti tijekom odrastanja i implikacije istraživanja na praksu u predškolskom sustavu.

Matej Meštrović: Razvoj glazbenog talenta - osobna iskustva

Naš poznati skladatelj i pijanist u polusatnom će izlaganju govoriti o darovitosti iz osobne perspektive.

Meštrović, Matej, skladatelj, pijanist (Zagreb, 16. lipnja 1969.)

Nakon završene srednje škole upisuje Muzičku Akademiju u Novom Sadu kod prof. Arba Valdme. 1988. prelazi na Muzičku Akademiju u Zagrebu u razred prof. Pavice Gvozdić te apsolvira godine 2000. Od 1982. do 1990. godine osvaja prve nagrade na bijenalnim natjecanjima učenika i studenata Hrvatske i bivše Jugoslavije. Kao korepetitor surađivao je s Operom HNK u Zagrebu (1990.), a istodobno je vodio zbor dječačkog sjemeništa u Zagrebu.Nakon što je već 1985. sudjelovao na Danima hrvatske glazbe kao skladatelj, 1991. i 1993. nastupa na Muzičkom biennalu Zagreb. Često surađuje s redateljem i putopiscem Stipom Božićem. Skladao je glazbu za gotovo sve Božićeve dokumentarne filmove od kojih su Svete planine svijeta i Pustinje svijeta objavljene i na CD izdanjima tvrtke Aquarius Records. Meštrovićev prvi autorski CD Zvuci Velebita distribuiran je u nakladi od 45.000 primjeraka uz ugledni časopis National Geographic. Kao skladatelj i redatelj, ostvaruje projekt promocije hrvatske spomeničke baštine pri UNESCO-u. Godine 2009. osniva ansambl Orient Expresto u sastavu dva klavira i udaraljke s pijanisticom Kristinom Bjelopavlović i udaraljkašem Bornom Šercarom te uspješno nastupa u Beču, Tokiju, Zagrebu, Dubrovniku i ostalim hrvatskim gradovima. Od 2012. godine započinje suradnju sa Sudar ansamblom, u kojem djeluje kao pijanist, autor i aranžer. Godine 2013. Dubrovačke ljetne igre otvaraju se njegovom skladbom Neka uđu koju je skladao za simfonijski orkestar, dva zbora, Folklorni ansambl Linđo i Sudar Percussion.Redoviti je član Hrvatskog društva skladatelja te Zajednice samostalnih umjetnika. ( preuzeto sa stranice Hrvatskog društva skladatelja)

Prijave za stručno usavršavanje moguće su putem obrascahttps://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdouqvGQv7ZmoU8sTgOQq_RLt4kHGBsK8X7X6Q2YctkmcaQ2w/viewformnajkasnije do 15. prosinca 2021.

Kotizacija iznosi 200,00 kuna. Uplaćuje se na poslovni račun najkasnije do 15. 12.2021.

Podaci za uplatu:

MEDIA LUNA - Udruga za promicanje kulture, obrazovanja i sporta

Pavla Radića 44, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska

OIB: 64085753475

IBAN: HR4724020061100863531

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D., 51000 Rijeka, Jadranski trg 3a, Republika Hrvatska

U opisu plaćanja molimo vas navedite Vaše ime i prezime.

Ako trebate R1 i/ili e-račun, svakako to naznačite prilikom prijave.

Ako u računu trebate referencu na narudžbenicu, pošaljite nam, molimo vas, narudžbenicu odmah prilikom prijave.

Kontakt: medialunaart@gmail.com

MEDIA LUNA će svi sudionicima izdati potvrdu o stručnom usavršavanju