Glazba kao poticaj za istraživanje

2021-10-11

Pozivamo vas na stručno usavršavanje Glazba kao poticaj za istraživanje koje će seodržati u srijedu 30. lipnja 2021. od 17:00h online preko Zooma.

Program:

17:00 - 18:30 Glazba i integrirani kurikulum

17:00 - 17:30

Helena Burić, pedagoginja savjetnica, Nikolina Fišer Sedinić, mag. praesc. educ., Suzana Pinević, prvostupnica predškolskog odgoja: Pokret - tjeloglazba - tradicija

17:30 - 17:45 rasprava

17:45 - 18:15

Helena Gašpar, mag. praesc. educ.: Uloga glazbe u razvoju kurikuluma skupine

Mihaela Furko, odgajateljica predškolske djece: Glazba i likovnost u pokretu

18:15 - 18:30 rasprava

Pauza 18:30 - 18:45

18:45 - 19:15

Marija Cestarić, mag. muzikologije: Programna glazba nadahnuta svijetom životinja

19:15 - 19:30 rasprava

19:30 - 20:00

Ivan Živanović, mag. muzikologije: Kako s glazbom? - Autorska prava

20:00 - 20:15 raspravaHelena Burić, pedagoginja savjetnica

Nikolina Fišer Sedinić, mag. praesc. educ., Suzana Pinević, prvostupnica predškolskog odgoja

Dječji vrtić Špansko

Zagreb

Pokret - tjeloglazba - tradicija

Suvremeni kurikulum ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja (2014.) naglašava poticanje glazbenog razvoja i stvaralaštva u kontekstu poticanja cjelovitog razvoja djeteta. Sam glazbeni razvoj je dio općeg razvoja djeteta, a rana i predškolska dob je optimalno vrijeme za razvoj glazbenih sposobnosti (Starc i dr., 2004.). Vođeni idejom kako je upravo glazba umjetnost koja je dostupna djetetu od najranije dobi, a sinkretizam osnovno obilježje dječje igre (Happ, 2004.), u našem ga radu primjenjujemo kao temeljno načelo u oblikovanju glazbeno-pokretnih igara i aktivnosti. Upravo sinkretički pristup pridonosi oslobađanju kreativne energije u doživljaju i izrazu djeteta glazbenim sadržajima kojima je svakodnevno izloženo u dječjem vrtiću.

Kretanje je prvi način kako dijete istražuje svijet oko sebe i iskazuje svoje potrebe. Reakcija pokretom na glazbeni poticaj odraz je snažnog doživljaja i emocija koje u njemu budi. Želja za ritmičkim pokretom i plesnim izričajem prirođena je svakom ljudskom biću (Škrbina, 2013.). Kako bi se djetetu omogućio cjeloviti rast i razvoj, važno mu je omogućiti blizak odnos s vlastitim tijelom, prostorom i drugim ljudima, što se najprirodnije postiže igrama pokretom i plesom. Tjeloglazba je jedna od aktivnosti kojom je moguće ostvariti prethodno navedeno. U toj aktivnosti tijelo se upotrebljava kao glazbalo kojim proizvodimo različite zvukove pljeskanjem, pucketanjem prstiju, lupkanjem rukama po dijelovima tijela, toptanjem nogama, različitim zvukovima koje proizvodimo usnama i jezikom (Happ, 2004).

Pokret je i sastavni element dječjih tradicijskih igara s pjevanjem. U njima se pokret, pjevanje i govor ujedinjuju u skladnu estetsku formu te zadovoljavaju primarnu dječju potrebu za kretanjem, tj. plesom. Igrajući se takvih igara, djeca izvode određene smislene pokrete, korake, geste ruku i tijela u prostoru, u atmosferi zajedništva i suradnje.


2 dio (30 min)

Helena Gašpar, mag. praesc. educ.

Dječji vrtić Špansko

Zagreb

Uloga glazbe u razvoju kurikuluma skupine

Učenje i razvoj predškolskog djeteta odvija se objedinjeno, istovremeno i cjelovito, kao i svijet koji nas okružuje. Sastoji se od različitih, međusobno isprepletenih dijelova, stoga je važno da aktivnosti i poticaji koje osmišljavamo i pripremamo u odnosu na razvojnu dob djeteta, kao i dizajniranje prostorno - materijalnog i socio-emocionalnog okruženja za učenje integrira različita područja, znanja i iskustva. Glazba kao medij bitan je čimbenik u cjelovitom djetetovom razvoju. Ona pokreće kognitivne, afektivne i motoričke sposobnosti djeteta. Glazba smiruje, stvara ugodu i opuštajuću atmosferu, potiče emocije i prirodni izričaj kroz pokret tijela.

Igrajući se zvukovima dijete uvježbava usmjeravanje pozornosti na zvukovne kvalitete: razliku u jakosti zvuka, ritam izmjenjivanja, vrstu zvuka. Igre zvukovima služe za usmjeravanje pozornosti, osvješćivanje kvalitete zvuka kao i za uočavanje njihove karakteristike. Uloga je odgajatelja stvoriti optimalno zvučno okruženje kojega karakterizira jasnoća, izmjenjivanje razdoblja tišine i zvučnog događaja, mogućnost spontanog stvaranja glazbe korištenjem glasa, pokreta, ili glazbenog instrumenta. U prezentaciji će se prikazati primjeri integriranja glazbe u kurikulum skupine, od glazbenih improvizacija u jaslicama, korištenje glazbenih elemenata u poticanju razvoja predmatematičkih i predčitačkih vještina, glazbeno - scenskoj igri i boravku na otvorenom.

Mihaela Furko, odgajateljica predškolske djece

Dječji vrtić Špansko

Zagreb

Glazba i likovnost u pokretu

Glazba je svakodnevno prisutna i dostupna djeci od najranije dobi. Prve susrete s glazbom djeca rane dobi doživljavaju putem glasa odgajatelja (pjevanje), slušanjem, osluškivanjem, prepoznavanjem i oponašanjem. Djeca uočavaju razliku između tišine i zvuka, dinamiku pjevanja, ritam pokreta te tijelo koriste kao instrument kojim proizvode različite zvukove.

Emocionalni doživljaj glazbe ih potiče na autentični izričaj pokretom. Djeci nudimo poticaj da kroz boje, različite materijale, pokret slikanjem i crtanjem u horizontalnom, gravitacijskom ili različitom drugom kinetičkom položaju istraže i izraze svoj doživljaj glazbe stvarajući autentična autentična apstraktna djela. Što su djeca starija, postaju svjesnija svojega tijela i njegove mogućnosti. Pokreti su kompleksniji, jasniji, izraženiji. Kroz glazbu uočavaju tempo, dinamiku, ritam, strukturu te istražuju različite mogućnosti plesnog izraza tijelom, a svoje osjetilne doživljaje i spoznaje prenose i izražavaju kroz likovno stvaralaštvo (trodimenzionalno oblikovanje žicom, glinom, prostorno plastično oblikovanje, crtanje i sl.). Inspiraciju pronalazimo u radovima različitih suvremenih umjetnika, a želja nam je kroz ponudu različitih likovnih materijala i tehnika stvarati poticajno multimodalno okruženje za učenje.

Marija Cestarić, mag. muzikologije

Programna glazba nadahnuta svijetom životinja

Programna glazba je instrumentalna glazba koja opisuje neki izvanglazbeni sadržaj, npr. glazba koja svojim izražajnim sastavnicama nastoji opisati neki tekstualni predložak ili likovno djelo. Takva glazba najočitiji je primjer povezivanja glazbene umjetnosti s ostalim umjetnostima, osobito s književnošću (pričama) i likovnom umjetnošću. Istovremeno, programna glazba otvara mogućnosti povezivanja glazbe s ostalim umjetnostima i raznim područjima te se može jednostavno uklopiti u interdisciplinarne projekte. Programna je glazba bila osobito popularna u 19. st., ali će izlaganje ponuditi niz glazbenih primjera od baroka do 21. st., ovoga puta onih koji su nadahnuti svijetom životinja, a za koje vjerujem da će odgojitelji i učitelji vrlo lako pronaći primjenu u svojoj praksi.

Ivan Živanović, mag. muzikologije

Kako s glazbom? - Autorska prava

Serija izlaganja pod zajedničkim nazivom Kako s glazbom? ima dva cilja. Prvi je omogućiti odgajateljima, učiteljima, i svima ostalima kojima je to potrebno, što lakše i djelotvornije korištenje postojeće glazbe. Drugi je, predlaganjem raznih alata i modela rada, omogućiti ugodan i zabavan kreativan rad na stvaranju vlastite glazbe.

Premda je danas (zapravo već desetljećima zahvaljujući tehničkim mogućnostima) glazba sveprisutna i sve se čini vrlo jednostavnim, kada s njom pokušamo nešto profesionalno raditi otvara se mnoštvo pitanja i nedoumica. Smijemo li nešto upotrijebiti? Moramo li nekoga o tome obavijestiti, tražiti dozvolu...? Želja nam je ovom serijom izlaganja otkloniti sve bitne nedoumice koje se javljaju pri upotrebi glazbe u radu s djecom predškolske dobi i šire, kao i dati praktične savjete o tome koju glazbu odabrati i kako je koristiti.

Premda autorska prava u glazbi predstavljaju vrlo složenu pravnu tematiku, ona će ovdje biti objašnjena na pristupačan način, da ih svatko može s lakoćom razumjeti i primijeniti u praksi.


Prijave za stručno usavršavanje moguće su putem obrasca https://docs.google.com/forms/d/1PJcfG3n0NiRlE8RM83YwE5fterHexlWOeUwweCxeaQU/viewform

najkasnije do 30. 6. 2021.

Kotizacija iznosi 200,00 kuna. Uplaćuje se na poslovni račun najkasnije do 30. 6. 2021.

Podaci za uplatu:

MEDIA LUNA - Udruga za promicanje kulture, obrazovanja i sporta

Pavla Radića 44, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska

OIB: 64085753475

IBAN: HR4724020061100863531

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D., 51000 Rijeka, Jadranski trg 3a, Republika Hrvatska

U opisu plaćanja molimo vas navedite Vaše ime i prezime.

Ako trebate R1 i/ili e-račun, svakako to naznačite prilikom prijave.

Ako u računu trebate referencu na narudžbenicu, pošaljite nam, molimo Vas, narudžbenicu odmah prilikom prijave.

Kontakt: medialunaart@gmail.com

MEDIA LUNA će svim sudionicima izdati potvrdu o stručnom usavršavanju.